Սա Կբու Ժի Երիկ Ամներն Ու Մի Զապարկը, և Ոչ Միայն․ Ահա, Թե Ինչպես Է Պետք Պատրաստել

Ալտեայի (տուղտ դե ղատու) վրա հիմնված պատրաստուկներն ունեն ծածկող, պաշտպանիչ, փափկեցնող, հակաբո րբոքային ազդեցություն: Պեկ տինը, որը բույսի մի մասն է, նվազեցնում է տարբեր թու նավոր նյութերի, ծանր մետաղների աղ երի և ռադ իոնուկլիդների կլանումը մար սողական տրակ տում: Ալտեայի արմատները ավանդական սննդի մեջ օգտագործվում են որպես լո րձոտ դիե տիկ արտադրանք աղ եստամո քսային տրա կտի, ստամոք սի, շաքա րային դիաբ ետի հիվա նդությունների դեպքում: Դրա արմատներից պատրաստված պատրաստուկ ները լայնորեն կիրառվում են մաշ կաբանության և բժ շկական կոսմետիկայի մեջ `դեմքի չոր, յուղոտ և նորմալ մաշկի, սափրվելուց հետո

դյուրագրգռության իջեցման, ավելորդ քրտ նարտադրության և բորբ ոքման, ինչպես նաև ճաղ ատության համար: 1. 4 թեյի գդալ նութի մանր կտրատած արմատների մեջ լցնել 0,5 լիտր սառը եռացրած ջուր, թողնել 8 ժամ, քամել: Վերցրեք 1/2 բաժակ օրական 3-4 անգամ սնունդից 20-30 րոպե առաջ ՝ վերին շն չուղիների բորբ ոքումով, կոկո րդի ցա վով, գրի պով, եր իկամների և մ իզապարկի հիվան դության դեպքում: 2. 6-8 գ թակած արմատների վրա լցնում եք 200 մլ սառը եռացրած ջուր, թողնում 1 ժամ, քամում, ավելացնում շաքար `ըստ ճաշակի և վերցնում 2-3 ճ.գ քրոնիկ պրոստա տիտի և շագանա կագե ղձի ադեն ոմայի դեպքում յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ: 3. 6.5 գ մանրացված

արմատներ լցնել 100 մլ ջուր սենյակային ջերմաստիճանում, թողնել 1 ժամ, ցամաքեցնել: Վերցրեք 1 ճ․գ յուրաքանչյուր 2 ժամը քրոնիկ պրոստա տիտով, որպես մի զամուղ միզա պարկի բորբո քումների, ցա վոտ մ իզելու, երիկա մներում բորբ ոքային պրոցեսների դեպքում: 4. Թեյ: 2 ճ․գ տերեւների վրա լցնել 250 մլ տաք ջուր, թողնել 10 րոպե, ցամաքեցնել: Խմեք դանդաղ, կուլ տալով, օրական 3-4 անգամ ստ ամոքս ի և աղ իների խանգարման դեպքում: Հա զալիս թեյն ավելի լավ է քաղցրացնել մեղրով (մի քաղցրացրեք այն դիաբե տիկների համար): 5. 1 ճ․գ

ծաղիկների վրա լցնել 250 մլ եռջուր, թողնել 1-2 ժամ, ցամաքեցնել: Վերցրեք 2 ճ․գ օրական 3 անգամ թոքա բորբի, բրոն խային ասթ մայի դեպքում: Հակացու ցումները Ալտեայի համար դեռևս լուրջ հակացու ցումներ չեն հայտնաբերվել: Իմ անձնական կարծիքը. Ալտեայի արմատները երկար ժամանակ չպետք է նշանակվեն պանկրեա տիտի, շաք արային հիվա նդության սրման դեպքում: Ես առաջադեմ վարի կոզ եր ակների, թրոմ բոֆլեբիտի դեպքում ալտ եա չեմ նշանակում:

(Visited 22 times, 22 visits today)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: